Tilbage til Fredensborg Petanque Klub

Aktiviteter

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i Tributor Petanque, Nordsjælland

På vegne af bestyrelsen i Tributor Petanque, Nordsjælland indkaldes herved til ordinær generalforsamling søndag den 11. februar 2018 kl. 10:00 i lokalerne i Den Gamle Bio i Fredensborg, 3480 Fredensborg

Dagsordenen vil være i henhold til vedtægterne.

 • 1) Valg af dirigent, Valg af referent og stemmetæller(e),
  2) Formandens beretning,
  3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab,
  4) Behandling af indkomne forslag,
  5) Forslag til ændringer i vedtægter
  6) Kassereren (formanden) fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent,
  7) Valg af bestyrelse:
  a. Kasserer – Karin Nyvang (modtagelig for genvalg),
  b. Bestyrelsesmedlem – Karen Margrethe Sjølander (modtager genvalg),
  c. Bestyrelsesmedlem – Else Andersen (modtager genvalg),
  d. Bestyrelsesmedlem – Oluf ”Luffe” Jensen (udtræder af bestyrelsen)
  8) Valg af to suppleanter
  a. Suppleant – Jørgen Jørgensen (udmeldt af klubben), ny suppleant søges
  b. Suppleant – Peter Nørgaard (udmeldt af klubben), ny suppleant søges.
  9) Valg af medlemmer til udvalg (hvert år),
  10) Valg af 2 revisorer (hvert år) og 2 revisorsuppleanter (hvert år),
  11) Information om aktiviteter i og uden for Tributor Petanque, Nordsjælland,
  12) Eventuelt

Postadresse: Tributor Petanque, Nordsjælland . c/o Else Andersen, Zoarsvej 5, 3480 Fredensborg . tlf. 4848 4848 1353 / +45 2334 4022 . e-mail: mail@tributor-petanque.dk
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal jfr. vedtægternes § 7 indsendes til formanden senest den 4. februar 2018. Indkomne forslag samt bestyrelsens forslag udsendes til medlemmerne pr e-mail eller post umiddelbart efter den 5. februar 2018.

I henhold til vedtægternes § 8 kræver deltagelse og herunder stemmeret i generalforsamlingen at kontingentet er betalt.

Opmærksomheden henledes på at kontingentet for sæsonen 2018 er kr. 300,00 for aktive seniorer er kr. 125,00 for aktive juniorer (Man er junior til og med året, hvori man fylder 18 år) er kr. 50,00 for passive medlemmer

For de medlemmer, som endnu ikke har betalt, kan dette ske til klubbens konto:
6301 4016629

i Handelsbanken i Fredensborg eller til kassereren senest på generalforsamlingsdagen.

Det er bestyrelsens hensigt, at vi (eller de medlemmer som måtte have tid og lyst) efterfølgende kører ud til vore baner og spiller 3 runder petanque og spiller om rødvin og chokolade. Som vanligt ved rødvinsturneringerne bedes de ivrige og spillelystne medlemmer slippe kr. 10,- til Else Andersen’s vinkasse.

 

 

Rettelser kan forekomme

_____________________________________________

Petanquerejse Tjekkiet

Den 28. april – 7. maj 2018