Fredensborg Petanque Klub

Vi spiller hver:
Tirsdag formiddag kl. 10 – 12 . Fredag vinturnering fra 10 – 12 . Søndag formiddag kl. 10 – 12.

Har du lyst til at spille petanque, er du velkommen til at møde op ved banerne, Kastanievej 18, Fredensborg de dage vi spiller.
Du behøver kun at deltage, når du har lyst.  Alle kan lære at spille petanque og du behøver ikke at have spillet før, bare kom og spil med os! Du spiller gratis i starten. Har du lyst til at melde dig ind i vores klub, koster det 300 kr. for et års medlemskab. Du er velkommen til at låne petanquekugler. Vi spiller hele året.

Aktiviteter

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Tributor Petanque, Nordsjælland På vegne af bestyrelsen i Tributor Petanque, Nordsjælland indkaldes herved til ordinær generalforsamling søndag den 11. februar 2018 kl. 10:00 i lokalerne i Den Gamle Bio i Fredensborg, 3480 Fredensborg Dagsordenen vil være i henhold til vedtægterne. 1) Valg af dirigent, Valg af referent og stemmetæller(e), 2) …

Beskyttet: Medlemsliste

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Referat af generalforsamling 2017

Tributor Petanque Referat fra den ordinære generalforsamling søndag den 26. februar 2017 kl. 10.00 i Den gamle Biograf, Fredensborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent og stemmetæller(e) 2. Formandens beretning 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Forslag til ændringer i vedtægter 6. Kassereren (formanden) fremlægger budget for …

Nyheder 2017

Nyheder 2016

Kære venner, Jeg fremsender hermed et par billeder samt hold- og resultatskema fra lørdagens kampe. Skemaet kan hver enkelt bruge i forbindelse med en personlig evaluering af egen indsats. Der bør dog nok tages lidt hensyn til vores modstanderes styrke, som var lidt svingende i de konstellationer, som de havde sat op. Vores resultater viser …

Vedtægter

Klubbens navn er Tributor Petanque, Nordsjælland. Klubben bærer som bi-navn Tributor Petanque, Fredensborg. Navnet dækker klubbens ”Bredde afdeling” og klubbens ”Bredde funktioner”. § 2 Hjemsted Tributor Petanque, Nordsjælland er hjemmehørende i Fredensborg Kommune med officiel adresse på Kastanievej 18, 3480 Fredensborg. Klubbens postadres se vil være hos et af klubbens bestyrelsesmedlemmer. § 3 Formål Tributor …

Kun for medlemmer